акад. Иван Симеонов ДУЙЧЕВ /1907-1986/

Роден е на 1 май 1907 г. в София. След ранната смърт на майката през 1917 г. баща му Симеон Иванов Дуйчев с тримата си невръсни сина се премества в гр. Белоградчик, където открива малка  железарска работилница, той бързо се налага като активен гражданин и общественик...

Доц. д-р инж. Иван Драготинов Иванов

Роден е на 4 март 1937 г. в с.Медовница. Преподавател в катедра „Автоматика, информационна и управляваща техника“ на ВИХВП – Пловдив. През периода 1991-1999 г. е ръководител на катедрата. Автор е съавтор е на учебници и учебно помощна литература,...