Доц. д-р инж. Иван Драготинов Иванов

Роден е на 4 март 1937 г. в с.Медовница. Преподавател в катедра „Автоматика, информационна и управляваща техника“ на ВИХВП – Пловдив. През периода 1991-1999 г. е ръководител на катедрата. Автор е съавтор е на учебници и учебно помощна литература,...