проф. Ева Лазарова – Соколова

Родена е във Видин. Вероятно е завършила средното си образование във Видинската гимназия. Била е преподавател в катедра „Физико-химия“ на Висшия химико-технологичен институт. Председател е на благотворителната организация Граждански форум...