Георги Тодоров

Съставител на първия немско-български технически речник.