ксн Витко Станчев Пунов

Роден е през 1925 г. в с. Макреш. Участва в съпротивителното движение като партизанин в отряд „Георги Бенковски“ с партизанското име Париж. След победата завършва висшето си образование в Чехословакия, специалност „Агрономство“. Завръщайки се в...