Видинли Хюсеин Тефик паша /1832-1901/

Роден е през 1832 г. във Видин. Баща му е бил имам в града, където той завършва началното си образование в местното турско училище. Едва 14 годишен  го изпращат при роднини в Истанбул, за да продължи обучението си във военно училище, но той взема частни уроци и при...

проф. кап. I ранг Владимир Иванов ИЛИЕВ, дфн и дпс

Роден е през 1954 г. в гр. Дупница, но родовият му корен е от с. Стакевци. Средното си образование завършва в Първа гимназия „Димитър Благоев“ във Видин през 1972 г., а висше във ВНВМУ „Н.Й. Вапцаров“ във Варна със степен „Магистър“...

ксн Витко Станчев Пунов

Роден е през 1925 г. в с. Макреш. Участва в съпротивителното движение като партизанин в отряд „Георги Бенковски“ с партизанското име Париж. След победата завършва висшето си образование в Чехословакия, специалност „Агрономство“. Завръщайки се в...