доц. д-р Ваньо Томов Гургулицов

Роден е на 8 януари 1951 г. в с. Върбово. Част от детските си години прекарва в родното си село, но основното и средното си образование завършва в София. През 1968 г. е приет за студент в МЕИ – София, но се прехвърля и завършва висшето си образование в Донецкия...

проф. Велико Петров ГОЧЕВ /1867-1948/

Роден е на 21 юни 1867 г. в гр. Котел. Завършва обществени науки и история във Висшето училище  – София /днес Софийски университет/ през 1893 г. Учителства в Котел, Добрич, София, Ловеч и Варна. През 1897-1902 г. е учител във Видинската гимназия и заедно с Антон...

Видинли Хюсеин Тефик паша /1832-1901/

Роден е през 1832 г. във Видин. Баща му е бил имам в града, където той завършва началното си образование в местното турско училище. Едва 14 годишен  го изпращат при роднини в Истанбул, за да продължи обучението си във военно училище, но той взема частни уроци и при...

проф. кап. I ранг Владимир Иванов ИЛИЕВ, дфн и дпс

Роден е през 1954 г. в гр. Дупница, но родовият му корен е от с. Стакевци. Средното си образование завършва в Първа гимназия „Димитър Благоев“ във Видин през 1972 г., а висше във ВНВМУ „Н.Й. Вапцаров“ във Варна със степен „Магистър“...

ксн Витко Станчев Пунов

Роден е през 1925 г. в с. Макреш. Участва в съпротивителното движение като партизанин в отряд „Георги Бенковски“ с партизанското име Париж. След победата завършва висшето си образование в Чехословакия, специалност „Агрономство“. Завръщайки се в...