проф. д-р Александър ИЛИЕВ

Роден е през 1956 г. в гр. София, но родовият му корен е от с. Макреш. Средното си образование завършва през 1974 г. в Техникума по електроника – София. През 1979 г. завършва първото си висше образование в МЕИ – София, специалност „Изчислителна...

доц. квн полк. Асен Маринов Сурдолов

Роден е на 22 май 1913 г. в с. Ново село.Баща му е участник във войните за защита и обединение на България, ранен е на Добруджанския фронт и остава инвалид. Асен Сурдолов първоначална учи в духовно училище, но по-късно се записва във Видинската мъжка гимназия и я...

Проф. Асен Иванов Гешев /1909-1980/

Роден е на 9 август 1909г.  в с.Чичил. Основно образование завършва в гр.Кула, а средно във Видинската гимназия през 1930г. Висшето си образование завършва през 1935г. в СУ“Св.Климент Охридски“ специалност „Педагогика“ и започва учителския си стаж в III-та образцова...