Доц. Илия Паунов

Роден в с.Големаново. Работил в Института по математика и механика на БАН.