Проф.д-р Иван Трифонов Горанов

Роден на 19 юни 1915г. в с.Черно поле. През 1942г. завършва медицина в София. Започва работа като участъков лекар в с.Гулянци, Плевенска област през 1943г. През 1944-1945г. участва като дружинен лекар във втората фаза на Втората световна война, а след края й е лекар в с.Брусарци, Монтанска област. През 1952г. поема ръководството на Катедрата по патология при института за специализация и усъвършенстване на лекарите и става доцент. През 1973г. става професор и е назначен за ръководител на Обединената катедра по патологична анатомия във Висшия медицински институт, като едновременно завежда и Секцията по клетъчна имунология при БАН.
Основни направления в научната му дейност са: проблемите на автоимунизацията като физиологичен и патологичен процес и имунната регулация на биологичните процеси.
През 1974г. му е присъден приза „почетен изобретател“, а през 1976г. е удостоен със званието „Заслужил деятел на науката“.
Член е на много национални и международни научни дружества и академии.