Доц.д-р инж. Енчо Балуш Балушев

– учил е в Белоградчик. Син на проф.Балуш Балушев. По образование е строителен инженер. Работил е в БАН и в катедра „Геотехника“ на УАСГ от 1968г.