Доц.д-р инж. Енчо Балуш Балушев

Роден е и е завършил началното си образование в Белоградчик. Син на проф.Балуш Балушев/виж отделна статия/. По образование е строителен инженер. Работил е в БАН и в катедра „Геотехника“ на УАСГ от 1968г.

Съавтор е на книгата „Сглобяеми фундаменти“/1986/.