Проф.кмн д-р Димитър Радков Раденовски

Роден е през 1949г. в гр.Белоградчик, но коренът му е от с.Стакевци. Завършва Белоградчишката гимназия и медицина в МА-София през 1977г. Същата година става главен лекар в поликлиниката на гара Елин Пелин. От 1979г. до 1982г. е клиничен ординатор в Окръжна болница-София. През 1982г. е назначен за коремен хирург в „Пирогов“ и до 2014г. е последователно ординатор по хирургия в 4-та хирургическа клиника, началник екип във 2-ра ХК, началник на клинично отделение във 2-ра ХК, началник на 4-та хирургическа клиника, член на борда на директорите, изпълнителен директор/2007-2012/ и отново член на борда на директорите в МБАЛСМ“Н.И.Пирогов“.
Проф.Раденовски има следните специалности: обща хирургия МА-София/1981/, магистратура по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“/2005/ и по „Спешна медицина“/2008/.
Дисертационния му труд е на тема „За някой възможности на спешната автохемотрансфузия в коремно-гръдната хирургия и при разстроена ектопична бременност“.
Член е на Българското хирургическо дружество и на Дружеството за спешна хирургия.