Проф.д-р Данаил Борисов Петров,дмн

Роден е през 1952г. Има специалности по хирургия и гръдна хирургия. Става началник на Клиниката по гръдна хирургия към специализираната болница за активно лечение на белодробни болести „Св.София“през 1991г., едва 39 годишен. Занимава се с гръдна хирургия от 1978г. През 1993г. е определен за национален консултант по гръдна хирургия. Той е първият български хирург с призната през 2000г. специалност по торакална хирургия от Европейския борд по торакална и кардиоваскуларна хирургия. През 2002г. е носител на престижния приз „Медик на годината“. В периода 2005-2009г. е преподавател в Европейското училище по гръдна хирургия в Бергамо, Италия. През 2011г. му е присъдено почетното звание „Лекар на България“.
Включен е в алманаха по сведение от проф.Веселин Борисов от книгата му „Шедьовърът на бога“/2013г/.