Доц.д-р Владимир Любенов Жобов

Роден е във Видин. Баща му Любен Жобов работеше като сценограф на Драматичен театър “Владимир Трендафилов“-Видин в най-успешните години на театъра. Преподавател по съвременен български език в СУ.