Доц.д-р Виктория Илиева Лачкова

Родена е във Видин през 1943г. Дъщеря на известния учител по математика Илия Лачков и съпруга на бележития спортист и почетен гражданин на Видин Богдан Иванов Мусев. Защитава докторската си дисертация и е назначена за доцент през 2003г. През 2005г. издава учебното помагало „Ръководство по химия и стехиометрични изчисления“. Преподава в ЛТУ-София.