Проф.д-р Васил Цветков Йончев,дмн

Роден е на 8 декември 1922г. в с.Бранковци.
През 1947г. завършва медицина в София. От 1959 до 1963г. е асистент в Психиатричната клиника при Висшия медицински институт Пловдив, а от следващата година е хоноруван доцент по детска психиатрия в същия институт. Защитава дисертация и му е присъдена научна степен доктор на медицинските науки през 1983г. През 1984г. става професор и преподавател в Медицинския факултет – филиал на ВМИ в Пазарджик.
Проф.Йончев е автор на над 200 научни трудове и публикации посветени на психотерапията, детската психиатрия, психогенните заболявания в училищната възраст, симптоматичните психози и др.