Проф.д-р Ванко Начев Ванков, дмн

/1922 – 2009/

Роден е на 30.09.1922г. в с.Гурково/днес гр.Дунавци/. Средното си образование завършва във Видинската гимназия, а медицина в София през 1950г. с придобита специалност „анатомия“ и веднага е избран за асистент в катедрата по анатомия на ВМИ-София. Специализира в Ленинград/1961-1962г./, Стокхолм и Кембридж/1968г./. Доцент, основател и временен ръководител на Катедра по анатомия на човека/1962г./ и ръководител на Катедра по анатомия, христология и ембриология/1973-1983г./ във Висшия медицински институт във Варна. Професор от 1967г., доктор на медицинските науки от 1968г. Заместник ректор/1965-66г./ и ректор/1983-87г./ на ВМИ-Варна. Заслужил деятел на науката и доктор Хонорис Кауза на ВМУ-Варна. Почетен гражданин на Варна.
Има над 140 научни публикации и съобщения. Автор на учебници. Бил е главен редактор на „Скрипта сциентифика медика“ Член на редакционното бюро на международното списание „Журнал за микроскопско-анатомични изследвания“/излизащо на немски и английски език/ и на редколегиите на редица български и чужди научни списания.
Зам.председател/от 1979г./, на Републиканското дружество на анатомите, хистолозите и ембриолозите и повече от 10 години председател на Българското анатомично дружество. Бил е и член на Европейското дружество по микроциркулация и международното анатомично дружество. От 1981 до 1992г. е председател на Студенското туристическо дружество“Академик“ във Варна, както и на много други научни звена у нас и в чужбина.
Умира на 6 септември 2009г. в гр.Варна. През 2012г. с решение на ОбС Варна в района на ВМИ и наименувана улица на негово име.