Доц.д-р Валери Цеков Николов,дмн

Роден е във Видин. Завършил е средното си образование във Видинската гимназия. Преподава в СУ и ВВМИ-Стара Загора.