Доц. Боян Стефанов Джонов

Роден е на 24 април 1918г. във Видин. През 1940г. завършва СУ“Св.Климент Охридски“ специалност „германска филология“. От 1957 до 1958г. е преподавател по български и руски език в Университета в Лайпциг, където през периода 1968г. и 1972-73г. специализира историческа граматика на немския език.
От 1959г. е преподавател в СУ. През 1973г. става доцент по история на немския език, а от 1973г. до 1976г. е заместник декан на Факултета по западни филологии.