Проф. инж. Боян Ангелов Джунински,дтн

Роден е на 12 февруари 1924г. в с.Чупрене. През 1950г. завършва Държавната политехника – София.
Бил е дълги години директор на Института по хидротехника и мелиорации. Професор, доктор на техническите науки.
Автор е на множество публикации и научни трудове, сред които с особена популярност се ползва и има няколко издания книгата му „Напоителни системи“/1970/, за нуждите на учебния процес пише и „Ръководство за упражнения по напоителни системи“.
Практическите му научни интереси са свързани със заблатяването на поречието на р.Струма и отводняването на тежките почви във Видинска област.