Роден е през 1909 г. в София. Той е брат на акад. Иван Симеонов Дуйчев/виж отделна статия/ и на доц. Йордан Симеонов Дуйчев/виж отделна статия/. След преместването на семейството в гр. Белоградчик през 1917 г. завършва основното си образование в града, но не е известно къде е завършил средното си образование. Висшето си образование завършва в СУ“Св. Климент Охридски“, специалност „Право“. Според оскъдните сведения за него е защитил докторска дисертация и е бил доброволен асистент по право в Софийския университет.

Георги Симеонов Дуйчев е автор на две научни книги, едната от които е „Адресати на правни норми“/1940/.