Д-р Асен Александров Цанов

/1881 – 1975/
Роден е на 20 септември 1881г. в София. Двегодишен остава сирак, баща му загива нелепо при експлозия на боеприпаси в крепостта „Баба Вида“ и грижата за него и семейството му е поета от чичо му Найчо Цанов. Той го изпраща студент в Хайделбергския университет – Германия и го издържа не само по време на следването, но и до защитата на научната му степен „доктор на правните науки“.
Завръщайки се във Видин се оженва за Екатерина Томова Зайкова и му се ражда син Александър. През 1916г. започва работа като адвокат в кантората на чичо си Найчо Цанов, от когото се учи и в юридическата и в политическата област, ставайки член и активист на Радикалдемократическата партия.
На 14 февруари 1920г. е избран за кмет на Видин и управлява града в продължение на повече от 4 години до 1924г., което не е типично за онези години, още повече че това е период на тотално управление на страната от БЗНС на Александър Стамболийски и на кървавото Септемврийско въстание от 1923г., в чийто център е и Видинския регион.
От 1 септември 1931г. до 15 май 1934г. д-р Асен Цанов е народен представител от Видинска околия в ХХIII-то Обикновено народно събрание, избран от листата на коалицията на „Народен блок“.
След 1944г. е подложен на политически репресии.
Умира беден, самотен и изоставен на 26 февруари 1975г. във Видин.