Проф.д-р Ангел Николов Димитров,дм,дмн

Роден е през 1944г., родовият му корен е от белоградчишкия край. Средното си образование завършва през 1962г. в 8-мо СПУ-София, а висше във ВМИ-София през 1968г. До 1972г. е ординатор в АГО на РБ-Ботевград. От 1972г. до 1974г. е стажант-асистент, а по късно до 1990г. е асистент, старши и главен асистент. През 1981г. защитава докторската си дисертация на тема „Циркулиращ кръвен обем и компонентите му по време на бременността и при касни токсикози“. През 1991г. е назначен за доцент, а от 2005г. е професор. От 1991г. е началник на Родилна клиника в „Майчин дом“-София, а от 2000г. е Ръководител на катидра по акушерство и гинекология. През 2003г. защитава дисертация за научна степен „доктор на медицинските науки“ на тема „Съвременни проблеми на абдоминалното родоразрешение“.
Има придобити специалности „акушерство и гинекология“/1973/ и „анестезиология и реанимация“/1976/. Преминал е следдипломна квалификация по – здравен мениджмънт, колпоскопия, ултразвук, високорисково раждане, тестова система за изпитване и обучение. Специализирал е в Канада/1987/ и Франция/1998/.
Проф.Димитров има над 160 публикации у нас и 8 в чужбина. Участва в съавторство в написването на 5 учебника и 4 монографии. Бил е научен ръководител на 15 специализанти и 7 докторанти.
Има и богата научно-организационна и обществена дейност – член на Специализирания научен съвет по майчинство и детство/1996/, член на научната комисия по Медицина и Стоматология при ВАК/2000-2003/, член на факултетния съвет на МФ-МО-София/2004-2008/, член на Академечния съвет на МУ от 2008г., зам.председател на Научното дружество на акушер-гинеколозите – втори мандат, член на EAGO и на ESC.
Включен е в алманаха поради посочването му от проф.Веселин Борисов в книгата му „Шедьовърът на Бога“/2013/, като свързан с Белоградчишкия край.