Проф. Александър Цолов Цанков

Бил е ученик във Видинската гимназия.